Podaci o preduzeću

Adresa:  VODOVODSKA  162a, 11147  BEOGRAD - ŽARKOVO
TEL:  (+381 11) 2399 363
MATIČNI BROJ:  07736380
PIB: 101020436
BR. REGISTARSKOG ULOŠKA:   1-15315-00 od 11.01.1991. godine  -  Trgovinski Sud u Beogradu
BR. REŠENJA O PREREGISTRACIJI:  BD. 197008 od 28.11.2006. godine  -  Agencija za privredne registre
REGISTARSKI BROJ:  6015650989
ŠIFRA DELATNOSTI:  45210